Är det så att ni är i behov av dagvattenrening? Ni kan hitta bra produkter för dagvattenrening hos Acitex. Dagvatten i sig, det är regn, snö och hagel som rinner av från vägar, tak, parkeringsplatser med mera. Det mesta av detta vatten tränger ner i marken igen, innan det når vattendragen. Men är det en tätbebyggd stad med mycket asfalteringar, så rinner detta vatten via diken eller avloppsledningar ut till närmaste vattendrag. Detta dagvatten drar ofta med en massa föroreningar. Det från industrier, trafik med mera. Det är inte bra att få detta i vattendragen. Därför måste man se till att rena dagvattnet på ett bra sätt. Driver ni en verksamhet bör ni rena detta vatten så nära föroreningskällan som möjligt.

Rena dagvattnet

Om ni har behov av dagvattenrening så finns det flera bra produkter hos Acitex. De har bland annat filter för dagvattenbrunnar. De har även brunnstätningar med mera. Det kan vara bra att satsa på dessa för att kunna göra så att dagvattnet filtreras på ett bra sätt. Detta företag har även flera andra bra produkter i sitt sortiment. Bland annat har de oljeabsorbenter, saneringsmedel och mycket mer. Acitex Miljöskydd AB grundades 1985. De har en lång erfarenhet av produkter för olje- vatten och kemikaliesanering. Så är det så att ni har behov av att sanera, filtrera eller rena, så är det detta företag ni kan vända er till. Det för att hitta rätt sorts produkter. Besök gärna deras hemsida för att se vad de har att erbjuda. Det går även bra att kontakta dem så kan de berätta mer.