Lagra brandfarliga kemikalier säkert

Håll era brandfarliga kemikalier säkra

Håller ni farliga vätskor, så som bläck, färger och frätande syror i er anläggning? Om så är fallet, måste ni lagra de brandfarliga varorna på rätt sätt. Korrekt förvaring hjälper er att undvika en massa problem. Till exempel innebär det att ni, er personal, er anläggning, och miljön är säkra. Ni kan också undvika böter av OSHA och EPA genom att era kemikalier förvaras på rätt sätt. Det perfekta sättet att hålla era brandfarliga kemikalier säkra är genom att förvara dem i ett brandsäkerhetsskåp.

Hur fungerar brandsäkerhetsskåp?

Med hjälp av ett brandsäkerhetsskåp kan ni hålla era kemikalier säkra om en brand uppstår. Om er anläggning skulle fatta eld, skulle objekten så som olika kemikalier inom skåpen skyddas. Den största anledningen till att det är viktigt att de inte utsätts för brand är eftersom det skulle innebära en risk för explosioner.

Även om det börjar brinna mycket lite, kan oskyddade kemikalier göra att elden rasar utom kontroll. Brandsäkerhetsskåp ser till att detta inte kommer att hända med brandfarlig varor. Och som statistiken visar, är den vanligaste orsaken till industriella bränder beroende på felaktig hantering och lagring av brandfarliga vätskor.

‎Att införskaffa ett brandsäkert skåp är ett viktigt steg mot att förhindra industriella bränder. Men det är inte det enda steget. Ni måste också lagra vätska i särskilda godkända säkerhetsbehållare. Först då, som nästa steg, lagrar man brandfarliga varor i skåpen för extra säkerhet. Brandsäkerhetsskåp är det självklara valet för brandsäkerhet eftersom de är speciellt framtagna för att hålla brandfarliga vätskor säkra. Skåpen finns i en mängd olika storlekar med självstängande eller manuella dörrar.

Dela gärna denna artikel!