bild

Vetlanda är en liten kommun som andas småländsk gruppmentalitet. Det präglar även kommunens marknad av byggstål. Traditioner och sammanhållning är viktigt inom företagen och problem är till för att lösas. Inom företagen anses kunden vara oersättlig och ett bra samarbete är A och O. Byggstål Vetlanda tar även hand om sina samarbetspartners och försöker tillgodose alla olika behov som kan uppstå.

De företag som arbetar med byggstål Vetlanda har bl.a. inriktat sig på maskiner, fordon, legotillverkning och olika former av byggnadssmide. Den som t.ex. är intresserad av ett tjusigt räcke i smide till trappan kan vända sig till byggstål Vetlanda. Som så många andra småföretagare i bygder som dessa har de även binäringar som de livnär sig på och ett av företagen som marknadsför byggstål Vetlanda säljer även bränsle till trakten.

Om kunden får välja – Byggstål

Företagen som arbetar med byggstål Vetlanda anpassar sig efter kundens behov och ser helst att om det uppstår problem ska kunden kontakta det gällande företaget. Genom diskussion och samarbete kan de flesta problem lösas och kundernas förtroende ökar samt växer och består. De vill också finnas nära kunderna rent geografiskt, för att nå ett så ”nära” samarbete som möjligt. Därför har byggstål Vetlanda verksamheter på flera olika håll i landet, men huvudkontoret i Västerås.

En nära kontakt där kunderna kan komma med personliga önskemål och synpunkter, leder till ett mer öppet samarbete och det leder i sin tur till fler affärer. Kunderna känner sig nöjda och samtidigt ökas antalet arbetstillfällen på ”bygden”. Byggstål Vetlanda är ett bra sätt att ta tillvara på både kultur, tradition och arbetstillfällen i de småländska skogarna.

Dela gärna denna artikel!