Transkription kan syfta till flera olika saker, vill man begränsa sig till den språkvetenskapliga termen och syftningen på ordet handlar det i mycket korta drag om att skriva ned ett tal eller liknande. Att transkribera är en beprövad metod och anses vara mycket användbar av de som använder sig av den. Det kan vara lite svårt att få kläm på tekniken med transkribering i början men när man väl börjat arbeta med det kommer man snabbt känna att det är väl värt det. Skulle det vara så att man inte har tid eller lust att lära sig grundtanken och de olika tillvägagångssätten går det naturligtvis bra att ta hjälp av professionella personer som jobbar med detta.

Genom att klicka här kan ni komma i kontakt med ​erfarna personer hos transkriberamera.se Det går att anordna samarbete så att man får en färdig text av det tal, samtal eller intervju som man har bandat. Man spelar då in talet, eller vad det rör sig om, för att sedan ge till personen som gör själva transkriberingen. Oavsett vem som ska transkribera är det viktigt att man är tydlig i sitt tal när man spelar in.

Tydlighet viktigt vid transkriberingar.

Då det rör sig om att skriva ned vad som sägs är det a och o att kunna höra och förstå det som sägs. Se till att ljudkvalitén är bra, annars kan arbetet vara ogjort. I de fall då det handlar om intervju kan det också vara viktigt att man först förklarat situationen för den man intervjuar. Att det kommer att spelas in och efter intervjun kommer samtalet att transkriberas. Det kan också vara bra att förklara varför, till exempel om man behöver det som underlag i en rapport eller uppsats. Det kan vara viktigt att framföra att trots denna arbetsprocess kan de som vill förbli anonyma.