bild

Att bygga nya bostäder för att minska miljöpåverkan och drifterna av hemmet är en lösning som många satsar på för att värna om vår natur. Det är en bra lösning, men det är också viktigt att vi tar tillvara på de fastigheter och bostäder som redan finns för att inte behöva tillverka och producera nytt material för byggnationer i onödan, det blir många gånger en kostnad som de boende inte har råd med.

Att använda sig av Retrofit är därför ett alternativ som är en väldigt bra lösning i många situationer där man har bostäder som är byggda under 60- och 70-tal, något som är väldigt vanligt här i Sverige eftersom att det var under denna tid som man byggde de flesta hyreshus med lägenheter som vi bor i idag under de så kallade miljonprogrammen som skedde under dessa årtionden. Retrofit gör det möjligt att minska energianvändningen och därigenom också själva driftkostnaden för de boende och miljöpåverkan.

Retrofit med Timab

Att vända sig till ett seriöst och erfaret företag när man ska använda sig av Retrofit är väldigt viktigt eftersom att det är en lösning som ska hålla i längden och som ska gynna såväl de boende som ägarna av fastigheten. Då det idag är väldigt populärt att återanvända och bruka det som vi redan har är det en lösning som många instämmer i att den är väldigt bra.

Det är också smidigare och mer kostnadseffektivt att rusta upp och modernisera de byggnader som redan är fullt fungerande men kanske har en lite mer ålderdomlig drift som gör att miljön påverkas mer, detta kan dock fixas med hjälp av Retrofit. För att läsa mer om Timab och för att komma i kontakt med dem för ett framtida arbete så kan ni snabbt och enkelt surfa in på deras hemsida www.timab.se.

Dela gärna denna artikel!