bild

När man talar om en fosforfälla syftar man allt som oftast på beprövad metod för att minska halterna av fosfor i avlopp. Är man intresserad av att använda sig av fosforfälla enskilt avlopp kan man välja mellan en mekanisk variant som inkluderar mineraler eller en kemisk variant. Sistnämnda form av fosforfälla är främst avsedd för de hushåll som räknar med at man förbrukar från 100 upp till 150 liter per dygn.

Metoden bygger på viss handpåläggning, vilket medför att den är lämplig om man är hemma regelbundet och kan reglera fällan och stänger av den när man åker hemifrån. Detta gör att det blir ett moment i vardagen, något man enkelt kan vänja sig vid men som likaväl innefattar extra arbete. Ytterligare en metod är ett så kallat fosforfilter, som består av en säck som är utbytbar, den byts i regel med två års mellan rum. Detta är inte ett byte som man själv kan genomföra utan här krävs det en insatts av en lyftkran för att det ska gå att göra.

Bidra till bättre miljö och installera en fosforfälla

Har man ett eget avlopp har man vissa regler och föreskrifter som man måste följa för att detta ska vara godkänt och korrekt. Genom att installera ett fosforfilter kan man uppfylla vissa delar av dessa regler, detta då man ser till att utsläppen av fosfor från ens egna hushåll reduceras så mycket man kan.

Anledningen till att man överhuvudtaget behöver fosforfälla är för att människokroppen producerar fosfor, med andra ord blir det inte bara aktuellt för lantbrukare som sysslar med konstgödsel utan också för gemene man. Fosfor i sig räknas som en icke-metall och förekommer inte naturligt i naturen, vilket också är en bidragande orsak till att ämnet kan åstadkomma skada om det förekommer i allt för höga doser ute i naturen.

Dela gärna denna artikel!