Fasad

Att köpa fasadbeklädnad för huset

Hållbar fasadbeklädnad i vacker stil

Att köpa fasadbeklädnader för sitt hus bör vara ganska lätt egentligen. Oftast väljer de flesta en beklädnad beroende på dess utseende. Man bör dock också kolla på funktionerna samt hållbarheten. Att köpa beklädnader i bättre kvalité är förmodligen bättre än att köpa dem som har sämre kvalité men ser snyggare ut. Behöver man hjälp kan man däremot oftast fråga någon personal i butiken där man tänkt köpa beklädnaderna, eftersom de har större kunskaper inom detta område.

Väj passande beklädnad för fasaden

Man kan naturligtvis kontakta självaste företaget för att få reda på vilket alternativ som vore det bästa för din situation, men det kan däremot ta ett litet tag innan man får svar. I dessa fall kan det ofta hjälpa att söka runt och se vad för tips andra personer har.

En fasadbeklädnad är främst ämnat för en byggnads ytterväggar. Dessa är tänkta för att skydda mot nederbörd och skador mot husets konstruktion men har även en estetisk funktion. Fasadbeklädnader bestod oftast av spån under medeltiden. Däremot är det inte alls lika ofta som man ser dem utan de är istället tillverkade av andra sorters material, exempelvis skivor gjorda av fibercement.

Skillnad på fasadbeklädnad och väggbeklädnad

​Väggbeklädnader är till skillnad från fasadbeklädnader inte tillverkade för ytterväggarna. Istället används dem främst i husen. De har dock inte lika många beskyddande funktioner som fasadbeklädnader utan de flesta använder väggbeklädnader för utseendets skull. De kan vara tillverkade av många olika material, bland annat tegel, skiffer och även i vissa fall trä.

Priserna för både fasadbeklädnad och väggbeklädnad varierar ganska mycket, främst beroende på materialet och företaget som säljer beklädnaderna. Priset varierar även beroende på arean över beklädnaderna. Behöver man större area, stiger priset medan priset blir lägre ju mindre area man behöver.

2018-04-29T18:46:21+00:0002 apr, 2018|

Tegelrenovering i Malmö

bild

Tegelrenovering är bra att utföra om fasaden har blivit gammal. Om fogningen syftar till att påbörja en ny långvarig renovering samt att se till att ta till vara på fasdetaljer som finns på fastigheten. Kalkbruk (Kkh-bruk) eller kalkcementbruk (KC) brukar fogarna bestå av. Därför är det väldigt viktigt att rätt val görs från början av bruksorten, då detta är avgörande för att få den bästa, tekniska och estetiska kvalitet samt fogens livslängd på tegelrenoveringen. Tegelrenovering Malmö ser då till att all den här kvaliteten uppfylls när arbetet ska sättas igång.

Sprickbildningar kan skapas om större differenser i murverkets hållfasthet uppstår. De olika brukstyperna som finns är A, B, C, D och kalkbruk, alla dessa brukstyper har olika kulörer. Fogen som används brukar utgöra 20 procent av fasadens yta, därför är det viktigt att använda ett bruk som passar fasadens estetik. När fogspruta ska användas finns en risk att bruket blir löst eller högt blandat, som ger sämre kvalité. Följden blir att luftfickor bakom fogen ökar samt att fogen inte kan bli komprimerad.

Arbetsmomenten i tegelrenoveringen är fler än man tror

Tegelrenovering i Malmö ser till att totalrenovera ditt tegel. Det som kan erbjudas av tegelrenoveringen i Malmö är allt ifrån: tegelrenoveringar, äldre fasader som kan puts lagras och målas, rivning av tunnputsfasader samt ersättning med beprövat putssystem, invändiga renoveringar av tegelstommar samt puts, men även renoveringar av balkar, pelare och balkonger. De olika arbetsmomenten som brukar tas igenom vid om-fogningen är bland annat: fogarna rivs med 1,5 gånger fog tjockleken, för att få rena anläggsytor sköljs kratsgrus samt damm, innan fogningen förvattnas tegelfasaden.

Det fjärde momenten som görs är en traditionell fogning med fog brett samt fogslev och det sista avslutas med klassisk murartvätt för att tvätta bort viss nersmutsning. Tegelrenovering i Malmö ser till att ge den kvalité och det resultat som önskas. De har en vana av komplexa och krävande arbeten men ser till att alltid göra sitt bästa för att uppfylla dina önskemål.

2018-12-11T11:45:12+00:0011 aug, 2016|