BYGG / FASAD

Tegelrenovering i Malmö

bild

Tegelrenovering är bra att utföra om fasaden har blivit gammal. Om fogningen syftar till att påbörja en ny långvarig renovering samt att se till att ta till vara på fasdetaljer som finns på fastigheten. Kalkbruk (Kkh-bruk) eller kalkcementbruk (KC) brukar fogarna bestå av. Därför är det väldigt viktigt att rätt val görs från början av bruksorten, då detta är avgörande för att få den bästa, tekniska och estetiska kvalitet samt fogens livslängd på tegelrenoveringen. Tegelrenovering Malmö ser då till att all den här kvaliteten uppfylls när arbetet ska sättas igång.

Sprickbildningar kan skapas om större differenser i murverkets hållfasthet uppstår. De olika brukstyperna som finns är A, B, C, D och kalkbruk, alla dessa brukstyper har olika kulörer. Fogen som används brukar utgöra 20 procent av fasadens yta, därför är det viktigt att använda ett bruk som passar fasadens estetik. När fogspruta ska användas finns en risk att bruket blir löst eller högt blandat, som ger sämre kvalité. Följden blir att luftfickor bakom fogen ökar samt att fogen inte kan bli komprimerad.

Arbetsmomenten i tegelrenoveringen är fler än man tror

Tegelrenovering i Malmö ser till att totalrenovera ditt tegel. Det som kan erbjudas av tegelrenoveringen i Malmö är allt ifrån: tegelrenoveringar, äldre fasader som kan puts lagras och målas, rivning av tunnputsfasader samt ersättning med beprövat putssystem, invändiga renoveringar av tegelstommar samt puts, men även renoveringar av balkar, pelare och balkonger. De olika arbetsmomenten som brukar tas igenom vid om-fogningen är bland annat: fogarna rivs med 1,5 gånger fog tjockleken, för att få rena anläggsytor sköljs kratsgrus samt damm, innan fogningen förvattnas tegelfasaden.

Det fjärde momenten som görs är en traditionell fogning med fog brett samt fogslev och det sista avslutas med klassisk murartvätt för att tvätta bort viss nersmutsning. Tegelrenovering i Malmö ser till att ge den kvalité och det resultat som önskas. De har en vana av komplexa och krävande arbeten men ser till att alltid göra sitt bästa för att uppfylla dina önskemål.

2018-12-11T11:45:12+00:0011 aug, 2016|