BYGG / SNICKERI

Byggnation av ett nytt stadshus i Jönköping

bild

Sommaren 2015 påbörjades äntligen byggnation Jönköping av ett nytt stadshus i Huskvarna. Detta är till glädje för många innevånare i staden som länge har väntat på att det nya stadshuset skulle börja byggas. Man blev tvungen att göra en ny upphandling på grund av missförstånd runt det tjocka upphandlingsunderlaget. De entreprenörer som skulle påbörja byggnationen i Jönköping av den del av husets ICA-butik hade inlämnat ofullständiga uppgifter, vilket inte motsvarar det anbud som gällde för kommunen. I samband med att entreprenören överklagade beslutet om upphandling blev det nödvändigt för kommunen att omstrukturera hela upphandlingen.

Byggnationen i Jönköping skapar en byggnad som inrymmer bland annat bibliotek samt en ICA Kvantum-butik. Innan denna byggnation kunde påbörjas har projektet genomgått flera miljöutredningar. Det nya stadshuset kommer att ersätta det tidigare, som måste renoveras och även byggas till. Det blir därför billigare för kommunen med en nybyggnation där husets storlek bättre kan tillgodose dagens behov ytmässigt. Det gamla stadshuset byggs om för att erbjuda bostäder i området.

Gott om byggfirmor för nybyggnation i Jönköping

Det finns en hel del företag som kan hjälpa till med byggnationer i Jönköping. Däribland kan man finna snickare, företag som arbetar med om-, till- och nybyggnationer, renoveringar och andra byggarbeten. Vill man enkelt komma i kontakt med en byggfirma kan man ta kontakt med kommunen och därigenom få kontaktuppgifter till flertalet firmor som kan utföra bland annat byggnationer i området.

Det finns områden i Jönköping som ska byggas om för att ge plats åt nya bostäder. Ett av dessa ställen är Kungsängen som ligger cirka 5 kilometer öster om Jönköpings centrum. Där kommer en byggnation av bland annat 500 bostäder att ske, samt byggnader för handel, skolor, affärslokaler och kontorshus.
Dessutom planeras det en byggnation av nya bostadsrätter i nära anslutning till Jönköping. Dessa kommer dock att bli dyra i inköpspris.

2018-11-22T14:21:29+00:0028 okt, 2015|